284 Nguyễn Hoàng, Đà Nẵng

Giờ mở cửa: 8:00AM – 8:00PM

Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: 284 Nguyễn Hoàng

Phone: 0935 5239370905 428028

Email: lienhe@chipmunksshop.com

Facebook: facebook.com/chipmunksshop/

Gởi mail cho chúng tôi