Xe cần cẩu điều khiển

    220,000

    • Tỉ lệ: 1:20 so với xe cần cẩu
    • Có 6 kênh: trước, lùi, rẽ trái, rẽ phải, đào lên cánh tay và thu cánh tay